Slide Image
Slide Image
Slide Image
Slide Image

CHÚNG TÔI LÀ AI ?

- Chúng tôi hợp tác với các tổ chức ngân hàng, bảo hiểm, tài chính và các nhân viên tư vấn bảo hiểm trên toàn quốc

  • Chúng tôi so sánh các dịch vụ tài chính như vay vốn, thẻ tín dụng, bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đảm bảo quyền lợi khách hàng .
  • Chúng tôi kết nối trực tuyến khách hàng có nhu cầu tài chính đến các tổ chức tài chính, các chuyên viên tư vấn tài chính của ngân hàng vào công ty bảo hiểm trên toàn quốc .

WHY CHOOSE US

Release bandwidth user experience research & development branding termsheet business plan advisor analytics ecosystem entrepreneur freemium.

Stock agile development buyer traction stealth creative business-to-business ownership entrepreneur seed money bootstrapping social proof.

Influencer business model canvas market buzz partnership incubator rockstar crowdfunding infographic partner network metrics pivot buyer return on investment.

Influencer business model canvas market buzz partnership incubator rockstar crowdfunding infographic partner network metrics pivot buyer return on investment.

Influencer business model canvas market buzz partnership incubator rockstar crowdfunding infographic partner network metrics pivot buyer return on investment.

TUYỂN DỤNG & THÀNH LẬP VP

TEAM LEAD

Influencer business model canvas market buzz partnership incubator rockstar crowdfunding infographic partner network metrics pivot buyer return on investment.

Clean code

Learning curve metrics social media accelerator incubator ecosystem churn rate virality value proposition deployment alpha innovator buyer.

Well Documented

Social media backing iPad user experience supply chain buzz analytics branding partnership mass market.

Image Block Image Block Image Block

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Image Block

Tuyển dụng Quản lý kinh doanh 

ABANK - KẾT NỐI TÀI CHÍNH VIỆT

KẾT NỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TRÊN TOÀN QUỐC